DANH MỤC MÁY BƠM

Phòng KD Mr.Kiên

0901.375.836

Phòng KD Ms.Thanh Thúy

0902.381.922

Bảng giá

ĐỐI TÁC - quảng cáo

bom giam gia bom giam gia

TESU

ĐỘNG CƠ DIESEL TESU 6113ZLD - 170KW ĐỘNG CƠ DIESEL TESU 6113ZLD - 170KW

Giá liên hệ

Còn hàng

ĐỘNG CƠ DIESEL TESU 6110ZLD - 160KW ĐỘNG CƠ DIESEL TESU 6110ZLD - 160KW

Giá liên hệ

Còn hàng

ĐỘNG CƠ DIESEL TESU 6105IZLD - 132KW ĐỘNG CƠ DIESEL TESU 6105IZLD - 132KW

Giá liên hệ

Còn hàng

ĐỘNG CƠ DIESEL TESU 6105AZLD - 110KW ĐỘNG CƠ DIESEL TESU 6105AZLD - 110KW

Giá liên hệ

Còn hàng

ĐỘNG CƠ DIESEL TESU N220 - 150KW ĐỘNG CƠ DIESEL TESU N220 - 150KW

Giá liên hệ

Còn hàng

ĐỘNG CƠ DIESEL TESU N176 - 132KW ĐỘNG CƠ DIESEL TESU N176 - 132KW

Giá liên hệ

Còn hàng

ĐỘNG CƠ DIESEL TESU N150 - 110KW ĐỘNG CƠ DIESEL TESU N150 - 110KW

Giá liên hệ

Còn hàng

Phòng KD Mr.Kiên

0901.375.836

Phòng KD Ms.Thanh Thúy

0902.381.922

ĐỐI TÁC - quảng cáo

bom giam gia bom giam gia