DANH MỤC MÁY BƠM

Phòng KD Mr.Kiên

0901.375.836

Phòng KD Ms.Thanh Thúy

0902.381.922

Bảng giá

ĐỐI TÁC - quảng cáo

bom giam gia bom giam gia

BÌNH TÍCH ÁP VAREM

BÌNH TÍCH ÁP VAREM 24L - 8Bar BÌNH TÍCH ÁP VAREM 24L - 8Bar

1.450.000

Còn hàng

BÌNH GIẢN NỠ VAREM 150L - 10Bar BÌNH GIẢN NỠ VAREM 150L - 10Bar

10.880.000

Còn hàng

BÌNH TÍCH ÁP VAREM 100L - 16Bar BÌNH TÍCH ÁP VAREM 100L - 16Bar

12.650.000

Còn hàng

BÌNH TÍCH ÁP VAREM 200L - 16Bar BÌNH TÍCH ÁP VAREM 200L - 16Bar

17.720.000

Còn hàng

BÌNH TÍCH ÁP VAREM 300L - 16Bar BÌNH TÍCH ÁP VAREM 300L - 16Bar

21.750.000

Còn hàng

BÌNH TÍCH ÁP VAREM 500L - 16Bar BÌNH TÍCH ÁP VAREM 500L - 16Bar

35.290.000

Còn hàng

BÌNH TÍCH ÁP VAREM 750L - 16Bar BÌNH TÍCH ÁP VAREM 750L - 16Bar

60.200.000

Còn hàng

BÌNH TÍCH ÁP VAREM 1000L - 16Bar BÌNH TÍCH ÁP VAREM 1000L - 16Bar

83.750.000

Còn hàng

Phòng KD Mr.Kiên

0901.375.836

Phòng KD Ms.Thanh Thúy

0902.381.922

ĐỐI TÁC - quảng cáo

bom giam gia bom giam gia