DANH MỤC MÁY BƠM

Phòng KD Mr.Kiên

0901.375.836

Phòng KD Ms.Thanh Thúy

0902.381.922

Bảng giá

ĐỐI TÁC - quảng cáo

bom giam gia bom giam gia

Đầu Bơm Pentax

ĐẦU BƠM PENTAX CA 100-250A 125HP ĐẦU BƠM PENTAX CA 100-250A 125HP

Giá liên hệ

Còn hàng

ĐẦU BƠM PENTAX INOX CAX80-250A 50HP ĐẦU BƠM PENTAX INOX CAX80-250A 50HP

Giá liên hệ

Còn hàng

ĐẦU BƠM PENTAX CA 80-315 20HP 4 CỰC ĐẦU BƠM PENTAX CA 80-315 20HP 4 CỰC

Giá liên hệ

Còn hàng

ĐẦU BƠM PENTAX INOX CAX80-160A 30HP ĐẦU BƠM PENTAX INOX CAX80-160A 30HP

Giá liên hệ

Còn hàng

ĐẦU BƠM PENTAX INOX CAX80-160C 20HP ĐẦU BƠM PENTAX INOX CAX80-160C 20HP

Giá liên hệ

Còn hàng

ĐẦU BƠM PENTAX INOX CAX65-250A 50HP ĐẦU BƠM PENTAX INOX CAX65-250A 50HP

Giá liên hệ

Còn hàng

ĐẦU BƠM PENTAX INOX CAX65-200A 30HP ĐẦU BƠM PENTAX INOX CAX65-200A 30HP

Giá liên hệ

Còn hàng

ĐẦU BƠM PENTAX INOX CAX65-200C 20HP ĐẦU BƠM PENTAX INOX CAX65-200C 20HP

Giá liên hệ

Còn hàng

ĐẦU BƠM PENTAX INOX CAX50-250C 20HP ĐẦU BƠM PENTAX INOX CAX50-250C 20HP

Giá liên hệ

Còn hàng

ĐẦU BƠM PENTAX CA 65-315 20HP 4 CỰC ĐẦU BƠM PENTAX CA 65-315 20HP 4 CỰC

Giá liên hệ

Còn hàng

ĐẦU BƠM PENTAX CA 50-315 15HP 4 CỰC ĐẦU BƠM PENTAX CA 50-315 15HP 4 CỰC

Giá liên hệ

Còn hàng

ĐẦU BƠM PENTAX CA 40-315 10HP 4 CỰC ĐẦU BƠM PENTAX CA 40-315 10HP 4 CỰC

Giá liên hệ

Còn hàng

ĐẦU BƠM PENTAX CA 100-200A 75HP 2 CỰC ĐẦU BƠM PENTAX CA 100-200A 75HP 2 CỰC

Giá liên hệ

Còn hàng

ĐẦU BƠM PENTAX CA 100-200B 60HP 2 CỰC ĐẦU BƠM PENTAX CA 100-200B 60HP 2 CỰC

Giá liên hệ

Còn hàng

ĐẦU BƠM PENTAX CA 80-315BN 125HP 2 CỰC ĐẦU BƠM PENTAX CA 80-315BN 125HP 2 CỰC

Giá liên hệ

Hết hàng

ĐẦU BƠM PENTAX CA 80-250A 75HP 2 CỰC ĐẦU BƠM PENTAX CA 80-250A 75HP 2 CỰC

Giá liên hệ

Còn hàng

ĐẦU BƠM PENTAX CA 80-250B 60HP 2 CỰC ĐẦU BƠM PENTAX CA 80-250B 60HP 2 CỰC

Giá liên hệ

Còn hàng

ĐẦU BƠM PENTAX CA 80-200A 50HP 2 CỰC ĐẦU BƠM PENTAX CA 80-200A 50HP 2 CỰC

Giá liên hệ

Còn hàng

ĐẦU BƠM PENTAX CA 80-200B 40HP 2 CỰC ĐẦU BƠM PENTAX CA 80-200B 40HP 2 CỰC

Giá liên hệ

Còn hàng

ĐẦU BƠM PENTAX CA 80-160A 15HP 2 CỰC ĐẦU BƠM PENTAX CA 80-160A 15HP 2 CỰC

Giá liên hệ

Còn hàng

ĐẦU BƠM PENTAX CA 80-160D 15HP 2 CỰC ĐẦU BƠM PENTAX CA 80-160D 15HP 2 CỰC

Giá liên hệ

Còn hàng

ĐẦU BƠM PENTAX CA 65-200B 25HP 2 CỰC ĐẦU BƠM PENTAX CA 65-200B 25HP 2 CỰC

Giá liên hệ

Còn hàng

ĐẦU BƠM PENTAX CA 65-200A 30HP 2 CỰC ĐẦU BƠM PENTAX CA 65-200A 30HP 2 CỰC

Giá liên hệ

Còn hàng

ĐẦU BƠM PENTAX CA 65-200C 20HP 2 CỰC ĐẦU BƠM PENTAX CA 65-200C 20HP 2 CỰC

Giá liên hệ

Còn hàng

ĐẦU BƠM PENTAX CA 65-250A 50HP 2 CỰC ĐẦU BƠM PENTAX CA 65-250A 50HP 2 CỰC

Giá liên hệ

Còn hàng

ĐẦU BƠM PENTAX CA 65-250B 40HP 2 CỰC ĐẦU BƠM PENTAX CA 65-250B 40HP 2 CỰC

Giá liên hệ

Còn hàng

Phòng KD Mr.Kiên

0901.375.836

Phòng KD Ms.Thanh Thúy

0902.381.922

ĐỐI TÁC - quảng cáo

bom giam gia bom giam gia